La Productora

La Productora és una cooperativa centrada en la dinamització i la difusió cultural a través de les arts visuals i els mitjans audiovisuals. Ofereixen serveis creatius, formatius i comunicatius a qualsevol entitat, cooperativa, empresa o col·lectiu que treballi en el sector cultural o que tingui un retorn social. Paral·lelament, produeixen projectes propis amb els quals ofereixen una veu dissonant sobre el món que habitem i les seves derives neoliberals.

Visita
la nostra
botiga
online!

To top